Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi
Trang chủ / Dich vụ kế toán - thuế / Thiết lập hồ sơ khai thuế

Thiết lập hồ sơ khai thuế

Thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho những doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn chi tiết các thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho những doanh nghiệp mới thành lập

- Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố (Tỉnh), Doanh nghiệp soạn hồ sơ mang đến Chi cục thuế Quận (nơi đăng ký kinh doanh) để làm thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập doanh nghiệp .
Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép ĐKKD thì các bạn phải kê khai và nộp tiền thuế môn bài, treo biển tại trụ sở của công ty, mở sổ sách kế toán.- Nếu doanh nghiệp bạn hoạt động luôn thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép ĐKKD.

 

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAN ĐẦU GỒM:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng (03 bản)

2. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc ( 03 bản )

3. Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) (03 bản)

4. CMND bản sao có công chứng của người đại diện pháp luật ( 03 bản)

5. CMND bản sao có công chứng của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ( 03 bản )

6. Công văn đăng ký hình thức kế toán 

7. Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (Nếu có)

8. Tờ khai thuế môn bài (nộp qua mạng) và giấy nộp tiền vào NSNN (tiền thuế môn bài).

9. Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế (Kèm theo Hợp đồng thuê nhà công chứng để xin kê khai thuế theo PP khấu trừ).

10. Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế (nên đăng ký luôn tài khoản NH).

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu:

– Doanh nghiệp mang hồ sơ lên Chi cục thuế Quận (Huyện) tại nơi đặt trụ sở, gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu.
– Tiếp đó các bạn trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp .
– Sau khi đã nộp đầy đủ các hồ sơ, thì đợi nhân viên thuế xuống Doanh nghiệp làm việc.

– Khi đã có quyết định của Cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo PP khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn sẽ được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

 

Mức thuế môn bài

Bậc thuế môn  bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm (đvt: đồng)

-    Bậc 1

Trên 10 tỷ

 3.000.000

-    Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

   2.000.000

-     Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

-     Bậc 4

Dưới  2 tỷ

1.000.000

§   Thời gian nộp thuế Môn bài

-   Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh  nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

-   Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

-   Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh. 

-   Sau khi nộp thuế Môn bài, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được Cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh... làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra kinh doanh.

-   Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định  như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

Chú ý:

– Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu thì bạn cũng cần phải xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm.

 

Mi thc mc vui lòng liên h HOÀN HO đ đưc hưng dn chi tiết

 

Tel: 22 43 65 33 – 0913 937942 - Fax: 08. 3588 1970– 0908 096 111

(Gp Mr. Xâm và Cng s)

Website: www.tuvanphaplyhoanhao.com Email: dichvu@tuvanphaplyhoanhao.com0913937942