Xin giấy phép liên doanh - nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam

Xin giấy phép liên doanh - nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam

Việc xin Giấy phép đầu tư đòi hỏi nhiều thời gian và yêu cầu nhà đầu tư chứng minh vốn và kinh nghiệm. Vì vậy HOÀN HẢO giới thiệu một hình thức đầu tư đơn giản hơn về thủ tục và thời gian để quý khách tham khảo

 

I. ĐƯA 01 CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  GÓP VỐN VÀO 01 CTY VIỆT NAM:

- Phí dịch vụ HOÀN HẢO: 10.500.000 (Mười triệu năm trăm ngàn đồng)/01 người.

- Phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Thời gian thực hiện:  05 – 10 ngày làm việc.

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

Giấy phép kinh doanh cty ViệtNam.

02

01 Bản sao y + 01 Bản chính

02

Người nước ngoài góp vốn phải có mặt tại Việt Nammang theo passport và visa (hoặc thẻ tạm trú) còn hạn.

03

02 Bản sao y + 01 Bản chính

03

Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư nước ngoài xác nhận bởi quốc gia mà người nước ngoài mang quốc tịch.

03

Bản hợp pháp hóa lãnh sự

 

Lưu ý:

- Các nhà đầu tư nước ngoài phải đi cùng HOÀN HẢO đến cơ quan chức năng 01 (Một) lần.

- Cá nhân người nước ngoài góp vốn vào cty Việt Nam có nhu cầu xin thẻ tạm trú thì tỷ lệ vốn góp tối thiểu phải 5% trên tổng số vốn điều lệ.

 

II. ĐƯA 01 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO 01 CTY VIỆT NAM

- Phí dịch vụ HOÀN HẢO: 18.500.000 (Mười tám triệu năm trăm ngàn đồng).

- Phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Thời gian thực hiện:  05 – 10 ngày làm việc.

 

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

01

Giấy phép kinh doanh Công tynước ngoài (có hợp pháp hóa lãnh sự)

02

02 Bản sao + 02 Bản dịch

02

Điều lệ Công ty nước ngoài(có hợp pháp hóa lãnh sự)

04

02 Bản sao + 02 Bản dịch

03

Passport của người đại điện pháp luật cty nước ngoài.

02

Bản sao y công chứng không quá 03 tháng

04

Người nước ngoài đại diện quản lý phần góp vốn phải có mặt tại Việt Nam mang theo passport, visa (hoặc thẻ tạm trú) còn hạn.

01

Bản chính

05

Giấy phép kinh doanh cty Việt nam

02

01 Bản sao y + 01 Bản chính

06

Lý lịch tư pháp của người nước ngoài đại diện quản lý phần vốn góp của cty nước ngoài xác nhận bởi quốc gia mà người nước ngoài mang quốc tịch.

03

Bản hợp pháp hóa lãnh sự

Lưu ý:

- Người đại diện pháp luật của cty nước ngoài đồng thời cũng có thể là người đại diện phần vốn góp vào cty Việt Nam.

- Trường hợp người nước ngoài làm đại diện pháp luật của công ty ViệtNam thì phải có thẻ tạm trú. Tham khảo thủ tục xin thẻ tạm trú tại đây:/vn/dich-vu/van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai/dang-ky-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

Quý khách có thể tham khảo hình thức đầu tư 2 ( Đầu tư 100% vốn nước ngoài ).

 

- Mẫu giấy phép đưa người nước ngoài vào công ty Việt nam

- Mẫu Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

 

Trường hợp khách hàng muốn đăng ký thủ tục đầu tư để hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư vui lòng Tham khảo thủ tục xin Giấy Phép Đầu Tư” tại đây.     

 

So sánh hai hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại ViệtNam: tham khảo chi tiết tại đây

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HOÀN HẢO để được hướng dẫn chi tiết

Tel: 08.22 43 65 33 – 0913 937942 - Fax: 35 588 1970 – 0908 096 111

Website: www.tuvanphaplyhoanhao.com  Email:dichvu@tuvanphaplyhoanhao.com