Dịch vụ hoàn hảo

free templates joomla

Thống Kê Truy Cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tất cả
61101
71507
332750
462658
897488 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

- Các thủ tục hanh chính khác

Các thủ tục hành chính sau khi nhận giấy phép:

HOÀN HẢO hỗ trợ, hướng dẫn và làm thủ tục cho Quý khách sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh, Đăng ký thuế và dấu tròn, cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại Cục thuế và các thủ tục sau:

Thủ tục hành chính sau giấy phép:

+   Làm dấu

+   Đăng báo

+  Thông báo hoạt động của VPĐD trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được Sở Công Thương cấp phép, hồ sơ gồm:

-          Mẫu thông báo hoạt động

-          Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử chứng minh việc đăng báo

-          Nếu chưa nộp bản sao hợp đồng thuê trụ sở theo quy định khi đề nghị cấp phép thành lập thì văn phòng phải nộp bản sao hợp đồng nói trên và bản chính giấy phép thành lập đã cấp

-          Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẩu dấu( có thể bổ sung sau 15 ngày làm việc kể từ ngày được xác nhận thong báo hoạt động)

-          Bản sao các tài liệu liên quan đến nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện, bao gồm: Hợp đồng lao động hoặc bổ nhiệm, xác nhận lương của người đứng đầu văn phòng đại diện và nhân viên nước ngoài; sơ yếu lý lịch của trưởng văn phòng và nhân viên làm việc tại văn phòng; Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh của người nước ngoài làm việc tại văn phòng.

 

A. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ:

I. MÃ SỐ THUẾ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: (Thời gian thụ lý 15 ngày làm việc)

-          Tờ khai đăng ký thuế (mẩu 01-ĐK-TCT)

-          Giấy phép thành lập văn phòng đại diện ( 01 bản pho to)

Lưu ý:

-          VPĐD chưa có dấu vẫn được đăng ký, khi nộp hồ sơ kèm theo bản pho to giấy hẹn lấy  dấu của cơ quan cấp dấu, sau khi có dấu phải nộp bổ sung mẩu dấu theo mẩu của cục thuế.

VPĐD phải đăng ký xin cấp MST trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp giấy phép thành lập VPĐD


II. MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN (Kèm theo hồ sơ đăng ký MST của VPĐD nếu VPĐD chưa có)

1.                Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẩu 01/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 84/2008/TT-BTC)

2.                Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (1 bản pho to)

Lưu ý :

-          Thủ tục này dùng cho cá nhân đã kê khai thuế tại cơ quan thuế nhưng chưa có MST cá nhân do cơ quan thuế cấp.

-          Chỉ cấp MST cá nhân khi đã có MST văn phòng, trường hợp VPĐD mới thành lập, chưa có MST VPĐD thì nộp kèm với hồ sơ xin cấp MST VPĐD

 

B. THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

I.         Kê khai ban đầu cho người Việt Nam: (Kê khai theo VPĐD)

(Thời gian thụ lý 7 ngày làm việc)

1.                Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẩu 01/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 84/2008/TT-BTC)

2.                Tờ khai thuế TNCN (Mẩu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 20/2010/TT-BTC)

3.                Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẩu)

4.                CMND (01 bản pho to)

5.                Hợp đồng lao động (01 bản pho to đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

6.                Mẩu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẩu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 84/2008/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh)

Lưu ý:

-          Nộp bảng kê khai thu nhập thường xuyên và nộp thuế vào NSNN chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập

-          Nhận thông báo thuế tại Cục Thuế

-          Thủ tục kê khai ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc

II. Kê khai ban đầu cho người nước ngoài:

(Dùng cho cá nhân là người nước ngoài mới phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN làm việc tại VPĐD) (Thời gian thụ lý 5 ngày làm việc)

1.                Giấy phép thành lập VPĐD (01 bản pho to)

2.                Tờ khai thuế TNCN (Mẩu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 20/2010/TT-BTC)

3.                Tờ khai đăng ký nộp thuế (Mẩu Số 2B/TNTX) (Theo thông tư 60/2007/TT-BTC)

4.                Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẩu số 07/KK-TNCN) (Theo thông tư 20/2010/TT-BTC)

5.                Mẩu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẩu 16/ĐK-TNCN) (Theo thông tư 84/2008/TT-BTC) (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh và chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú)

6.                Hộ chiếu ( 01 bản pho to)

7.                Thư bổ nhiệm (1 bản chính và 1 bản dịch tiếng việt có công chứng) hoặc hợp đồng lao động (1 bản chính hoặc 1 bản sao y của cơ quan có thẩm quyền)

8.                Hợp đồng thuê căn hộ tại Việt Nam (1 bản pho to có đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)

9.                Thư xác nhận thu nhập

10.             Nếu ủy quyền cho người khác kê khai phải có giấy ủy quyền và CMND pho to của người được ủy quyền

 

C. ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

I. Đối với người nước ngoài:

-          Nếu ký hợp đồng lao động với  công ty mẹ ở nước ngoài và được điều tới Việt Nam làm việc thì không phải đăng ký Bảo hiểm. 

-          Trường hợp ký hợp đồng với công ty ở Việt Nam thì chỉ được đăng ký Bảo hiểm y tế (không được đăng ký bảo hiểm xã hội)

II. Đối với người Việt Nam: 

1.       Đăng ký khai trình lao động: Đăng ký thông qua các công ty có chức năng cung ứng lao động.

2.       Đăng ký Bảo hiểm xã hội:

-          Giấy phép đăng ký kinh doanh

-          Phiếu đăng ký tham gia BHXH

-          Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

-          Tờ khai tham gia BHXH Hợp đồng lao động

-          Bảng khai trình lao động được duyệt

-          Sổ BHXH (nếu có)

-          Các loại giấy tờ khác có liên quan

 

D. THỦ TỤC KÊ KHAI BÁO CÁO THÁNG, QUÝ, NĂM

I. Kê khai hàng tháng:

1.       Đối với cá nhân kê khai thuế thông qua văn phòng đại diện:

-          Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẩu số 02/KK-TNCN) (Theo thông tư 20/2010/TT-BTC)

-          Bảng kê chi tiết thu nậhp thường xuyên (theo mẩu)

2.       Đối với cá nhân kê khai thuế trực tiếp:

-          Tờ khai thuế TNCN (mẩu 07/KK-TNCN Theo thông tư 20/2010/TT-BTC)

II. Kê khai hàng năm:

-          Định kỳ trước ngày 31/01 hàng năm phải nộp Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện (mẩu BC-1 theo thông tư 11/2006/TT-BTM)

-          Trước ngày 31/03 hàng năm phải nộp quyết toán thuế TNCN và quyết toán VPĐD

 

 

Lưu ý: Quý khách có thể tham khảo thêm về “Đăng ký Tạm Trú”


Mi thc mc vui lòng liên h HOÀN HO đ đưcng dn chi tiết 

Tel: (08) 22 43 65 33 (8 lines) – Hotline: 0913 937 942 - Fax: (08) 7300 3600 (LS Sâm và các cộng sự)

Website: www.tuvanphaplyhoanhao.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Thủ tục lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại VN

I. TRƯỜNG HỢP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM

 

1. Soạn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi Nhánh:

- HOÀN HẢO chịu trách nhiệm soạn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi Nhánh cho khách hàng.

- Cử người nộp và theo dõi hồ sơ thành lập Chi Nhánh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư đến khi được cấp Giấy phép chi nhánh.

- HOÀN HẢO sẽ thay mặt khách hàng nhận Giấy phép thành lập Chi Nhánh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư khi thủ tục hoàn tất.

 

2. Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để VLC hoàn thiện hồ sơ:

 

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1

Giấy chứng nhận đầu tư Cty.

03

Sao y không quá 03 tháng

2

CMND hoặc Passort người đứng đầu chi nhánh.

03

Sao y không quá 03 tháng

3

Hợp đồng thuê địa điểm làm chi nhánh

Nếu các bên ký tay:

- Với cá nhân: đính kèm Giấy tờ pháp lý của địa chỉ mới.

- Với công ty kinh doanh bất động sản: đính kèm Giấy tờ pháp lý của địa chỉ mới và Giấy phép của công ty cho thuê.

03

Sao y không quá 03 tháng

II. CAM KẾT SAU THÀNH LẬP

 

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập Chi Nhánh;

2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

3. Hướng dẫn các thủ tục sau khi thành lập Chi Nhánh;

4. Tư vấn miễn phí sau khi thành lập Chi Nhánh.

 

 

·         Lưu ý: Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài chưa thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam đồng nghĩa với việc xin giấy phép đầu tư 100% vốn NN tại Việt Nam.

 

(Click vào đây để xem “Xin giấy Phép Đầu Tư”)


Mi thc mc vui lòng liên h HOÀN HO đ đưc hưng dn chi tiết 

Tel: (08) 22 43 65 33 (8 lines) – Hotline: 0913 937 942 - Fax: (08) 7300 3600 (LS Sâm và các cộng sự)

Website: www.tuvanphaplyhoanhao.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hỗ trợ trực tuyến

 

Tư vấn đầu tư- tư vấn pháp lý
Name: Luật sư Sâm
Phone: 0913.937.942 - 08.22.436.533
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tư vấn Doanh nghiệp - Giấy phép
Name: Tư vấn viên
Phone: 0938.103.789 - 08.22.436.533
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tư vấn thuế_k.toán_kiểm toán
Name: Kế toán trưởng
Phone: 0908.096.111- 08.22.436.533
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng cáo

222-1vnquangcaobct2222-1vnquangcaobctfree4222-1vnquangcaokiemtoanmo1222-1vnquangcaoktthang222-1vnquangcaotvtltn3